Najčešće postavljena pitanja

Je li potrebna prethodna prijava knjižnice za sudjelovanje u kvizu?
Nije potrebna prethodna prijava knjižnice ili pojedinog učenika. Samim rješavanjem kviza učenik je izvršio prijavu.

Jesu li svake godine iste nagrade?
Ne. Nagrade, njihova količina i vrijednost ovise o sponzoru.

Kako se biraju finalisti?
Iz svake narodne i školske knjižnice, među onima koji su točno riješili kviz, nasumično se odabire jedan finalist.

Zašto ni na jednoj listi nema imena finalista iz naše knjižnice/škole?
Riješeni upitnici koje ste poslali vjerojatno nisu stigli u zadanom roku. Pričekajte ažuriranje popisa finalista na ovoj mrežnoj stranici ili potražite željenu informaciju na telefonskom broju 01 4694 370.

Dobivaju li svi finalisti nagrade?
Ne. Glavna i utješne nagrade bit će izvučene na javnom izvlačenju na završnoj svečanosti kviza. Preporučuje se školama ili knjižnicama da u okviru svojih mogućnosti i sami nagrade finalista iz svoje knjižnice.

Kako se odvija preuzimanje nagrada?
Dobitnici nagrada bit će odabrani javnim izvlačenjem na završnoj svečanosti gdje će moći i preuzeti nagradu. Dobitnicima nagrada koji neće sudjelovati na završnoj svečanosti, nagrade će biti poslane poštom na adresu knjižnice koju je dijete upisalo u upitnik na kraju kviza.  

Može li se dobiti potvrda o finalistu u kvizu?
Osim popisa finalista objavljenih na ovoj mrežnoj stranici po završetku javnog izvlačenja, ne izdaju se posebne potvrde o finalistima ili potvrde o njihovom sudjelovanju u kvizu.