Natječaj za logotip manifestacije Mjesec hrvatske knjige

Natječaj za dizajn logotipa nacionalne manifestacije Mjesec hrvatske knjige otvoren je od 15. svibnja do 12. lipnja 2024. godine.

Mjesec hrvatske knjige nacionalna je manifestacija koju od 1995. godine po odluci Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske organiziraju Knjižnice grada Zagreba. Traje od 15. listopada do 15. studenoga i u tom periodu raznovrsnim i mnogobrojnim programima ukazuje na važnost knjige, promiče kulturu čitanja i pisanja te naglašava ulogu knjižnica (kao vodećih sudionika) kao obrazovnih, informacijskih i kulturnih središta te mjesta podrške osobnom razvoju i napretku, ali i podiže svijest o važnosti vrednovanja, njegovanja i promocije vlastite književne baštine. Skraćeni naziv manifestacije je MHK.
Više informacija o manifestaciji nalazi se na mrežnoj stranici www.mhk.hr.

Sudionici natječaja
Na natječaj se mogu prijaviti sve zainteresirane punoljetne fizičke i pravne osobe s prebivalištem i boravištem na području Republike Hrvatske. Prijavitelj može prijaviti i više od jednog prijedloga logotipa.

Nagrada
Autor odabranog dizajna logotipa dobit će novčanu nagradu u neto iznosu 700 eura.

Sadržaj prijedloga
Dizajn logotipa mora biti originalni rad prijavitelja. Prijavitelj jamči da dizajn dosad nije javno objavljivan. Logotip mora biti povezan sa svrhom, ciljevima i zadacima manifestacije te sadržavati akronim MHK. Mora biti prilagođen za primjenu u tisku, na digitalnim medijima i različitim promotivnim materijalima (plakati, straničnici, majice, šalice, olovke i dr.).
Potrebno je dostaviti sve varijante logotipa u vektorskom i PDF formatu, a popratnu dokumentaciju u PDF formatu.

Rokovi i dodatne informacije
Rok za dostavu radova je 12. lipnja 2024. godine. Prijave dostavljene nakon tog roka neće se razmatrati.
Pristigle radove pregledat će i ocijeniti Povjerenstvo koje imenuje Programski i organizacijski odbor Mjeseca hrvatske knjige te odlučiti o pobjedničkom logotipu. Članovi Povjerenstva dužni su do objave rezultata natječaja držati u tajnosti sve podatke o pristiglim natječajnim radovima.
Obavijest o odabiru bit će javno objavljena na mrežnim stranicama Mjeseca hrvatske knjige (www.mhk.hr).
Prijedloge vizualnog identiteta isključivo treba slati na adresu elektroničke pošte mhk.natjecaj@kgz.hr s naznakom predmeta „Prijava na Natječaj za logotip manifestacije Mjesec hrvatske knjige“.
Povjerenstvo zadržava pravo neprihvaćanja nijednog prijavljenog rada.

Uvjeti korištenja logotipa
Nakon završetka natječaja logotip postaje vlasništvo manifestacije Mjesec hrvatske knjige. Odbor manifestacije zadržava pravo manjih izmjena logotipa, u suglasnosti s autorom. Slanjem svojega rada sudionici natječaja pristaju na navedene uvjete korištenja.